• AKRITI SINGHAL 97.8%

 • ARJIT ARORA

 • SWARNIMA

 • ARPIT ARORA

 • BHAVESH TIWARI

 • ARJUN BHANOT

 • CHIRAG SHARMA

 • SAVYA SACHI

 • ANANT

 • SEJAL

 • AMARJEET KAUR

 • DIVYA SUKHIJA

 • ANUSHTHA TIWARI


 • Vrinda Gumber

 • PRAGYA JAIN

 • NIRUPAL SOHAL

 • HITESH

 • MANYA GHEEK

 • MUSKAN KALRA

 • SHAMBHAVI

 • PRIYANKA JOSHI

 • APOORVA

 • PREETI BATHLA

 • YASH JAIN

 • ALIYA

 • FATIMA ZOHRA

 • AMRIT KAUR